24.04.2012

Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara…


Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara…

Yerden, dağlardan kaynamaları TESADÜFÎ değildir. Çünki onlara terettüb eden âsâr-ı rahmet olan faidelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delâletiyle gösteriliyor ki;

bir Rabb-ı Hakîm’in teshiriyle ve iddiharıyladır.

Ve kaynamaları ise, O’nun emrine HEYECANLA imtisal etmeleridir.33. Söz; 20. Pencereteshir: zapt iddihâr: biriktirme imtisal: uyma