21.11.2011


Ahmed bin Hanbel, Müsned, I, 307


“Allah’ın emirlerini gözet ki, O’nu her muhtaç olduğunda karşında göresin.

Sen bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalarak Allah’ı tanı ki, O da dara düştüğün zaman yardımını göndererek seni tanısın.

İyi bil ki, sana takdir edilmeyen hiçbir şey, başına gelecek değildir.

Sana takdir edilen de, seni atlayıp gidecek değildir.

Şunu da iyi bil ki, zafer sabırla, sevinç de üzüntüyle birliktedir ve her zorlukla birlikte, muhakkak bir kolaylık vardır.

Zafer sabrederek, mutluluk da sıkıntı çekerek elde edilir.

Her tasanın sonunda ferahlık, her güçlüğün ardından kolaylık vardır.”

"Akıllı, nefsine boyun eğdiren ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise, nefsini kötü arzularında alabildiğince serbest bırakan ve Allah'a kuru ümitler besleyendir."Ebu Davud

Haklıda olsa tartışmayı terk eden kişiye cennetin kenarında bir ev verileceğine kefilim.


Şakada olsa yalanı terk eden kişiye cennetin ortasında bir ev verilceğine kefilim.


Ahlakı güzel olan kişiye de cennetin en yüksek yerinde bir ev verileceğine kefilim.
 

‎" Sezai Karakoç "

Ey Müslüman; İslam'ı öyle diri ve sağlam yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.

"Zümer Suresi 53"


De ki: Ey nefislerine zulmeden kullarım,

Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.

Muhakkak ki Allah bütün günahları affeder.

O çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.
Kütübi Sitte Hadis No:31
Hz. Peygamber (sav)`in şöyle dediği rivayet ediliyor:
"Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemale erdirmiştir"
Tirmizî, Birr 61

"Kıyamet gününde mü'min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden
nefret eder"
Buhari, Merda, 19

"Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin.

Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin:

‘Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise, yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al.' "
Tirmizi 925

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
"Kulun çocuğu öldüğünde Allahu Teala meleklerine:
"Kulumun çocuğunun ruhunumu kabz ettiniz?" diye sorar.
Onlarda:
"Evet" derler.
"Onun ciğerparesini mi kabz ettiniz?" diye sorar.
Onlarda:
"Evet" derler.
"Peki kulum ne dedi?" diye sorar.
"Sana hamd etti ve "İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun" dedi derler.
Bunun üzerine Allahu Teala:
     "Kulum için cennette bir ev bina edin ve onu "Hamd evi" diye isimlendirin" der."
Buhari ve Müslim 1516

Ya Rasulullah kurtuluş yolu nedir? diye sordum.
Şöyle buyurdu:
"Dilini tut, evine bağlan, ve günahlarına ağla." buyurdu.
Tirmizi 1504

Rasulullah(s.a.v)'a
"Hangi dua daha ziyade kabul edilir?" diye soruldu.
"Gecenin sonunda ve farz namazlarından sonra yapılan dua." buyurdu.
(Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 2042)
Suheyb İbnu Sinan (r.a) anlatıyor:
Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdular:
"Mü'min kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü'mine hastir, başkasına değil: Ona memnun olacağı birsey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder bu da hayırdır."