27.07.2013

...

 

Kılmagıl muhkem gönül dünyâya akd-i irtibât
Sen bir âvâre misâfirsin bu bir vîrân ribât

Ey gönül, bu dünyaya sağlam bağla bağlanma,
Bu virâne konakta sen âvâre bir misafirsin.

Fuzûlî
 
 

Mihmân Mihmân...


Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne..." demiş

Râsih Efendi..