5.07.2011

Mevlana İNcileri..


"Fanî Aşk yoktur, Aşk'ların hepsi Bakî olanadır. Tek fark şudur ki; kimi sanatı görür, kimi sanatçıyı..." Hz.Mevlana

OLMAK YA DA OLMAMAK


Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş Dünle beraber gitti cancağızım Ne kadar söz varsa düne ait Bugün yeni şeyler söylemek lazım...

Merhaba


Merhaba uzaklardaki yürek,
merhaba Uzatsam sana ellerimi tutar mısın?.Açsam yüreğ.imi sevgi ile.Bir ümit bir özlem dolu kalp.Al desem alır mısın?.Bırak uzakları yakın olsun.Gir şu virane gönlüme desem Tereddüt etmeden girer misin?.Ne kaşın ne gözün ne fark eder.Güzel çirkin de olsan.O duygu dolu yüreğinde Manalı bakan gözlerinde,Bir sayfalık yer ver desem Verir misin?.Susuz bu yürek susuz,Kurumuş çöller gibi kurakGel şu gönlüme yağmur ol desem Sağnak sağnak yağarmısın .

Mehmet Akif Ersoy

Haya Öğren
Beraber ağlamazsın, sonra, kör dersin, sağır dersin.
Bu hissizlikten insanlık hem iğrensin, hem ürpersin!
Ne ibret, yok mu, bir bilsen kızarmak bilmeyen çehren?
...
Bırak tahsili, evladım, sen ilkin bir haya öğren!

Mehmet Akif Ersoy

Öğüt...


Bildiklerini anlat, ama akıl vermeye kalkma, anlatılanları iyi dinle, ama hepsini doğru sanma.Sessiz kalmak, bir şey bilmediğin anlamına gelmez, çok konuşmakta çok şey bildiğini göstermez. Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekte korkaklıktır. Cesaret akıldan gelirse cesarettir, bilgisizlikten gelirse cehalettir...!!

Tek Hece


Âh.!Tek hece. Bütün Lisanlarda aynı olan mana.Bir elif ardından bir he.Allah adının ilk ve son harfi.Elif ve he ile yanmış Aşk,
Zora tahammülü güzel bulanlara değil; güzele tahammülü zor bulanlara yazgılıdır Â
h!

Hadis İncileri...


Resülullah Aleyhissalatu Vesselam'a:
- "En efdal insan kimdir?" diye sorulmuştu...
- "Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes" buyurdular.
Ashab:
- "Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu'l-kalb ne demektir?" diye sordu.
...
- "(Mahmüm kalb), Allah'tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur" buyurdular."
(Kütüb-i Sitte, 7256)

Hazine...


Neşeli bir ruh ne büyük bir zenginlik hazinesidir!. İyimser olabilmek kıymetli bir mirastır!. Zira sükûnet ve barış daima onunla beraberdir. Onun ışığı etrafındaki gölgeleri kovar; kederli kalpleri aydınlatır. Onun kudreti ümitsizlere bile sevinç ve cesaret getirir. Hele iyimserlik özelliği, sevimlilik, nezaket ve yüz güzelliğiyle bir... arada bulunursa, yer yüzünün hiçbir hazinesi bununla kıyaslanamaz. Bu paha biçilmez nimeti elde etmek sanıldığı kadar zor değildir; zira neşeli bir yüz, sıcak ve cömert bir kalbin yansımasıdır. İçteki güneş, ilk önce yüzde değil ruhta doğar, oradan yüze yansır. Yüze parlaklık ve çekicilik veren tatlı gülümseme içimizdeki güneş ışığından başka bir şey değildir.

Gül Dalı...

Sesime cevap veren Sensin, yakarışıma ses veren Sensin.
Çağrıma karşılık veren Sensin, Dileklerimi önemseyen Sensin.
Dualarımı işiten Sensin.
Yokluğum en güzel duamdır; varlığımı Sana dua eyle
Suskunluğum en keskin sözümdür; sözümü Sana dair eyle.
Kırık kalbim en iyi yanım; kalbimi Sana yâr eyle.

Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir!!!....

Yüzündeki güllere al renk dökülür birden..
Yüreğin can ikliminden, sözlerin nehirden…
Hangi yıldız unuttu sende göz kırpışını?
Gülüşün aşk denizinden, gözlerin şiirden…

Kadim Dolunay


Aşk; yanmaktır Ey Sevgili!
Yanıp kül olmaktır, Kerem gibi Aslına ermektir. Ateşin ortasına hesapsız girmektir İbrahim misali. Ki onun gönlünün yangınıdır ateşi gülistana çeviren.
Ki yanmak insanı kurtarır hamlıktan çiğlikten. Hem ne diyordu şair; "Yanmışın halinden ne bilsin ham/ Sükut gerektir bize gayrı vesselam..
Gözlerinden ayrı geçen her an yanmaktayım. Bilesin!.