7.07.2013

Güzel...


Zehirim Sensin..

 

Hayat..

 
 

Yemelik Bu..!

 
 

Black (Film/ İzlenesi)

 
 
 
Siyah film konusu : Michelle McNally (Rani Mukerji), hem sağır hem de görme engelli bir kızdır, bu durumundan dolayı hırçın ve biraz da uzlaşılmazdır. Ailesi kızlarının bu durumunu kabullenmiş fakat ondan ümitlerini kesmişlerdir. Michelle, öğretmeni sayesinde hayata tutunacaktır. Aslında hayata tutunmaktan öte öğretmeni ona hayatla nasıl baş edeceğini ve hayattan nasıl zevk alacağını öğretecektir, engelli olmak yaşamaya engel değildir. Öğretmeni ona tek bir şey öğretmez o da imkansız kelimesinin anlamıdır. Michelle’in, karanlıktan, aydınlığa; umursamazlıktan fark edilmeye doğru giden hikayesini izleyeceksiniz.
 
 

Selam (Film/izlenesi)

 
 
 Kılıçla geleni söküp atarsın ama 'Selam'la gelene ancak aleykum selam diyebilirsin…
 
 
 
(Buradan İzleyebilirsiniz..)
 
 

Hadis-i Şerif..

 

Aşkın Öteki Yüzü & Söyleyemedim

 
 
 
 
 
 
-Sana ben hayaller düşler büyüttüm..Söyleyemedim..!

Hep Aynı Son & Sen Yarim İdun...

 
 

Bilemezsin ki & Yar Demedin

 
 
 

Esman ile Geldim Sana Rabbim...

 

 Allah’ım! Rahmânsın; ayrım yapmadan merhametini gösterensin, bize merhamet göster. Rahmânsın; Seni sevenleri sevginle kuşatansın, bizi sevdiklerinin arasına kat. Kuddûssün; her türlü eksiklikten uzaksın, bizi kirlerimizden temizle. Selâmsın;her türlü tehlikeden korursun, bizi korkularımızdan kurtar.
Mü’minsin; kalplere güven salansın, bizi sana olan güvenimizle dinç kıl.
Azîzsin; sonsuz ve yüce onur sahibisin, bizi onursuz eyleme....
Mütekebbirsin; her şeyden büyüksün, bizi büyüklenmekten koru. Bârîsin; her şeyi birbirine uygun yaratansın, bizi bu uyumdan uzaklaştırma. Musavvirsin; her varlığa güzel şekil verensin, bize bu güzelliği koruma gücü ver. Gaffârsın; çok çok affedensin, bizi affından mahrum etme. Vehhâbsın; bol bol hediyeler verensin, bizi hediyelerinle sevindir. Rezzâksın; herkese rızgını verensin, soframızı nimetsiz bırakma. Fettâhsın; Her şeyi sonuna kadar açansın, yüzümüze kapını kapama.
Alîmsin; her şeyi hakkıyla bilensin, bizi cahil olmaktan koru. Kâbıdsın; istediğini daraltansın, bizi darlığa düşürme. Bâsıtsın; istediğini genişletensin, bizi genişlikte soluklandır. Hâfıdsın; dilediğini alçaltansın, bizi küçük düşürme. Râfisin; dilediğini yükseltensin, bizi yücelere çıkar.
Muizsin; izzet ve şeref verensin, bize şeref nasip et. Müzilsin; hor ve hakir kılansın, bizi hakir kılma. Semîsin; gizli açık her sözü işitensin, bizi sana seslenmekten uzaklaştırma. Basîrsin; her şeyi bütün incelikleriyle görensin, bize inceliği görecek göz ver. Adlsın; adaleti hakkıyla uygulayansın, bizi zulümden uzak eyle. Lâtifsin; lütfu ve keremi bol olansın, bizi lütuf denizinde yüzdür.
Habîrsin; her şeyden haberdar olansın, bizi kendimizden habersiz eyleme. Halîmsin; yaratıklarına yumuşak davranansın, bize yumuşak davranmayı öğret. Azîmsin; azamet ve büyüklük sahibisin, bizi senden başkasına küçük düşürme. Gafûrsun; kullarının günahlarını bağışlayansın, günahlarımızı un ufak eyle.Şekûrsun; şükürleri kabul edensin, bize şükretme imkânı ver. Hafîzsin; her şeyi koruyansın, bizi çirkinlikten koru. Hasîbsin; her şeye hesap soransın, bizi veremeyeceğimiz hesaba düşürme.
Kerîmsin; iyilik ve ikramı bol olansın, bize cömert olmayı öğret. Rakîbsin; bütün varlıklar üzerinde gücü olansın, bize gözlendiğimizi unutturma. Mucîbsin; duaları kabul edensin, dualarımızı karşılıksız bırakma. Hakîmsin; her şeyi yerli yerince yapansın, bizi yararsız işlerden uzaklaştır. Vedûdsun; kullarını çok sevensin, bize sevmeyi öğret. Bâissin; ölüleri diriltensin, bizi mutlu olarak dirilt.
Şehîdsin; her şeye şahit olansın, seni sevdiğimize şahit ol. Haksın; tek hakikat sensin, bize hakikatinden ilham et. Vekîlsin; kendisine güvenilensin, bize sana güvenmeyi unutturma.
Kavîsin; güç ve kuvvet sahibisin, bizi sevginle güçlendir. Metînsin; hiç sarsılmayansın, bizi zayıflığımızla baş başa bırakma.
Velîsin; inananların dostusun, bizi dostluğuna kabul buyur. Hamîdsin; övgüye lâyık olansın, bize seni övme zevkini tattır.
 
 
 

Buradan Bir Müslüman Geçti..


 Estiğin yerlerde hoş bir koku bırakacaksın, takip edilecek bir iz... Bu yapabileceğin en asgari hizmet insanlık için..
Buradan su geçti denilecek, buradan bir müslüman, buradan kaliteli, iyi yetişmiş, ALLAH'a karşı sorumlulukları iyi hazmetmiş bu sebepten içinde bulunduğu dünyayla, birlikte yasadığı insanlarla nasıl ilişki içinde bulunacağını bilen bir kul geçti denilecek…

Attığın her adim, konuştuğun her kelime bir anlam, bir değer t
aşıyacak… On yıl önce ayni sofrada oturduğun bir dostun, kapısının önünden bir kere geçtiğin bir komşunun, yol üzeri görüp sıcak bir tebessümle selam verdiğin her bir kimsenin hatırını taşıyacaksın kalbinde…

Küçümsemeyeceksin hiç bir şeyi ve hiç kimseyi, her insandan alacak bir şeylerin olduğunu varsayacaksın. Düşüneceksin ki eğer ALLAH bu insanı yaratmaya değer kıldıysa bana düsen de ayni saygıyla yaklaşmak, muamelede bulunmaktır ve unutmayacaksın ki karsındakine gösterdiğin saygı kendine olan saygının bir yansımasıdır…

Dünyayı değiştirebileceğin, zulümleri durdurabileceğin, topluma dürüstlük tohumları ekebileceğin umudunu taşıyacaksın hep… Tek bir senle değişeceğine inanacaksın bu dünyanın... Rasul tek bir insan değil miydi?

Duruşun temsil edecek düşüncelerini ve ahlakını… Yaptığın her iste, girdiğin her ortamda en iyi olmayı hedefleyeceksin... Bunu insani gururunu tatmin etmek için değil, mensubu olduğun eşsiz dine olan borcundan, dizinin dibinde yetiştiğin insanların emeğine olan saygından yapacaksın.

ALLAH için bildiğin doğruyu gözünü budaktan sakınmadan savunacak, ALLAH'ın adaletini girdiğin her ortama hakim kılmaya çalışacaksın…

Yaptığın en ufak bir hayrın, birinde bıraktığın bir parça güven duygusunun günün birinde hiç ummadığın bir anda karşına çıkacağı, elinden tutacağı bilincini taşıyacaksın…

İlimle yapacaksın bunları, erdemle yapacaksın, bilgiyle yapacaksın... ALLAH için, Onun rızasına ulaşmak için, huzuruna alnı ak varabilmek için yapacaksın…

Gelişme ve öğrenmenin sonu olmadığı bilinciyle ve başın öne eğildiği oranda ulaşmak istediğin hedefe yaklaştığın bilinciyle yapacaksın ...

Değil mi ki; “insanlar başaklara benzerler içleri doldukça başları aşağıya eğilir...
 
 

Hoş Geldinnn Ya Şehr-i Ramazan..

 
 
 
Hayırlara,güzelliklere vesile olması temennisiyle..Ramazan-i Şerifimiz Mübarek olsun..Tut Bizi Ey Oruç..Yüreğimizi Sağlam Diri Tut..

Ahh Ömrüm Ahh..

 
 

....


Bir `kadının` en "ılık" yeri
Başını yaslayabileceğin gerdanlığıdır
Avuçlarının içidir,
Daha sıkı sarılabileyim diye
Yerden yükselen
- topuklarıdır. . .

Hiç!

 

- Yürekleri daracık bazılarının.
Ne sevgi sığıyor içine, ne insanlık. . .

Senin Gökkuşağın hangi renk?

 
 
 
 
"İmtihan ve çile hepimizi saran
gökkuşağıdır.."

S e z a i K a r a k o ç