10.06.2012

 

 

Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir.

Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir.

Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir.

Mizahı terk edene zerafet verilir.

Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir.

Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene,

kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir.

Hz. Ömer (r.a)
Evet, bu kitab-ı kebîrin bir sahifesi, zemin yüzüdür. O sahifede nebâtat, hayvânat taifeleri adedince kitaplar birbiri içinde, beraber, bir vakitte, yanlışsız, gayet mükemmel bir surette, bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Bu sayfanın bir satırı, bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler beraber, birbiri içinde, yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz.
Lem’alar
"Aslında insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sadece sen yanlış insanlar üzerinde hayal kuruyorsun." Montaigne