4.06.2013

 
 
 
Şefaatim, kalbi dilini, dili de kalbini tasdik ederek samimi şekilde
'Lâ ilahe ilallah Muhammedu'r-Rasûlüllah' diyen herkes içindir.

| Hadis-i Şerif, Buhari, İlim 34