21.11.2011

Buhari, Merda, 19

"Sizden hiç kimse maruz kaldığı bir zarar sebebiyle, ölümü temenni etmesin.

Mutlaka onu yapmak mecburiyeti hissederse, bari şöyle söylesin:

‘Rabbim! Hakkımda hayat hayırlı ise, yaşat. Ölüm hayırlı ise canımı al.' "