21.11.2011


Ahmed bin Hanbel, Müsned, I, 307


“Allah’ın emirlerini gözet ki, O’nu her muhtaç olduğunda karşında göresin.

Sen bolluk içindeyken emirlerine bağlı kalarak Allah’ı tanı ki, O da dara düştüğün zaman yardımını göndererek seni tanısın.

İyi bil ki, sana takdir edilmeyen hiçbir şey, başına gelecek değildir.

Sana takdir edilen de, seni atlayıp gidecek değildir.

Şunu da iyi bil ki, zafer sabırla, sevinç de üzüntüyle birliktedir ve her zorlukla birlikte, muhakkak bir kolaylık vardır.

Zafer sabrederek, mutluluk da sıkıntı çekerek elde edilir.

Her tasanın sonunda ferahlık, her güçlüğün ardından kolaylık vardır.”

"Akıllı, nefsine boyun eğdiren ve ölümden sonrası için çalışandır. Âciz ise, nefsini kötü arzularında alabildiğince serbest bırakan ve Allah'a kuru ümitler besleyendir."Ebu Davud

Haklıda olsa tartışmayı terk eden kişiye cennetin kenarında bir ev verileceğine kefilim.


Şakada olsa yalanı terk eden kişiye cennetin ortasında bir ev verilceğine kefilim.


Ahlakı güzel olan kişiye de cennetin en yüksek yerinde bir ev verileceğine kefilim.
 

‎" Sezai Karakoç "

Ey Müslüman; İslam'ı öyle diri ve sağlam yaşa ki, seni öldürmeye gelen sende dirilsin.