21.11.2011

Kütübi Sitte Hadis No:31
Hz. Peygamber (sav)`in şöyle dediği rivayet ediliyor:
"Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için verir, Allah için vermezse imanını kemale erdirmiştir"