27.07.2013

...

 

Kılmagıl muhkem gönül dünyâya akd-i irtibât
Sen bir âvâre misâfirsin bu bir vîrân ribât

Ey gönül, bu dünyaya sağlam bağla bağlanma,
Bu virâne konakta sen âvâre bir misafirsin.

Fuzûlî