27.07.2013

Mihmân Mihmân...


Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelme ey sürûr
Olamaz bir hânede mihmân mihmân üstüne..." demiş

Râsih Efendi..