18.01.2014

Hadis-i serif..

Rasûlullah (sav) buyurdular:

“Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”

Buhârî, Rikak 28; Müslim


Posted via Blogaway