17.05.2013

 
 
 
 
Birisinin sizi sevip sevmediğini anlamak
istiyorsanız ;
sizi neye dâvet ettiğine ve sizi neyden
alıkoyduğuna bakın . .