17.08.2012

 
Kimi arıyorsun, niye ızdırap içindesin?
Zira O bütün zuhûruyla meydanda; sen ise örtü altında gizlisin.
O’ nu ararsan kendinden başkasını göremezsin.
Kendini ararsan O’ ndan başkasını bulamazsın.
.
Muhammed İkbal