5.07.2011

Tek Hece


Âh.!Tek hece. Bütün Lisanlarda aynı olan mana.Bir elif ardından bir he.Allah adının ilk ve son harfi.Elif ve he ile yanmış Aşk,
Zora tahammülü güzel bulanlara değil; güzele tahammülü zor bulanlara yazgılıdır Â
h!