8.06.2013

 
 
 
 
Tam şuramda Hâfız!
Bir şey var cânımı acıtan.
Sânki tüm dünyanın yükü bendeymiş gibi. . .