16.06.2013

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvud)

 
 
 
 
“Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak yemeğin bereketine vesile olur.”

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Ebû Dâvud)