8.06.2013

 
 
 
 
“Allahım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.” Buhârî (Cihad:25)