19.05.2013

 
 
 
Rabbimiz; şeytandan uzaklaşmak ve Sana yakınlaşmak istiyoruz. Lütfunla bize sevdiklerini sevdir ve düşmanlarından kalbimizi tiksindir. Amin.