15.05.2013

 
 
Ne tuhaf!
İnsanoğlunun yaşamda en geç keşfettiği şey şimdiki zamandı.
İnsan içinde yaşadığı ânı derinleştirmeyi zamanla,
Yani zamanı azaldıkça öğreniyordu.

Murathan Mungan