30.05.2013

Mesnevi IV

 
 
 
 
Kim de Allah için kendi kendisi ile, kendi nefsi ile savaşa girişirse,
Sonunda onun özü, yani hakikati,
Rengin, kokunun, şekil ve görünüşün düşmanı olur.
Karanlığı, nûru ile savaşan
Yani nefsani istekleri ile rahmani istekleri birbiriyle çarpışan kişinin
Can güneşine zevâl yoktur.
.
Mevlana, Mesnevi IV