22.05.2013

 
 
 
"Ey Rabbimiz, eğer unutmuş veya kasıtsız olarak yanlış yapmışsak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma.

Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.

Rabbimiz, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Bizi affet. Lütfunla kusurlarımızı bağışla. Bize merhamet et." Bakara Suresi (2:286)