22.05.2013

 
 
 
 
Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O daima diridir (hayydir), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek olan kimdir? O,...
kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiç bir şey kavrayamazlar.

O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Onların her ikisini de görüp gözetmek O'na bir ağırlık vermez. O çok yücedir, çok büyüktür. Bakara Suresi (2:255)