3.01.2013


Ve abdestli
yalnızlıklarım var benim.
— E l h â m d ü l i l l a h
hepsi de aşka niyetli .