16.09.2012

'Teşbihinde hata var' heyecanı kurşunlanmış duygularımın..
Bir ölüm kıyısında bencileyin titrer kalemim..
Yıldızları şiirlerle uyuttuğum gecelerin sabahında,
Sağ yanıma kıble, sol yanıma karayel eser...