25.03.2012

...Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen,
Merdüm-i dide-i ekvan olan ademsin. sen..