3.07.2011


Üstad Kadir Mısıroğlun'dan Evlilikle ilgili Tavsiye...

Şu fani hayatı huzur ve sükun içinde Yaratıcının emirleri istikametinde idame ettirebilmenin temel müessirlerinden biri de eş seçimidir.

Lakin her insan adeta bir derin kuyudur. Zahirde emredilmiş olan şartlara riayet ettikten sonra istişare ve istihare ile hareket etmeli ve ondan ...
sonra da Allah'a niyaz ve tevekkül ile teveccüh etmelidir.

Buna rağmen isabetsizlik vaki olursa, tahammülü imkansız bazı ahval dışında ortaya çıkabilecek her maniye katlanarak bunun bir "imtihan sebebi" olduğu düşünülmeli ve basit basit sebeblerle boşanma yoluna gitmemelidir.

Zira Allah'ın en hazzetmediği helal, talak yani boşanmadır!..

[Hayat Felsefesi yahud Yaşamak Sanatı adlı eserinden]