16.07.2011

Münir Derman Hazretleri anlatıyor... (Ve le zikrullahu Ekber)

Münir Derman Hazretleri anlatıyor...
''Ne söylemiş Resulü Ekrem ona bak.
O ne yaptı ise onu yap.
Allah Kur'anda ne söylemişse onları kendi malın gibi bil.''

En büyük zikir Allah'ın kendini zatı Ahadiyyetini zikrettiği zikirdir.
Durmadan kâinat tesbihat halindedir.

İnsan da bu tesbihata devamlı olarak (hücreler, bütün organların mikroskopik kısımlarıyla birlikte) kalb ile devam etmektedir.
Bütün mahlûkat canlı cansız herşey tesbih halindedir dedik...
Atomlardan tutun da bütün vücut hücrelerinde devam eden bu tesbihatı kalb hissettiği zaman Hak'kın zikri o zaman cesedde ortaya çıkar.
(Allah'ın) demiyoruz (Hak'kın). Bu kelimeleri anlamak en güç meseledir.
Bundan dolayı Mansur (Enel Hak) diye bağırdı (Enallah) demedi.
(Ben Allah'ım) zaten kimse söyleyemez.
Söylediklerim kuru lâf değildir.
Mansur'u anlayamadılar.
Katline ferman verdiler...
Allah da bu sırrı söylemesin diye ona katlolmak nasip etti.
Başa gelecek her türlü belânın altında bir hayır vardır.
Bunu unutmayınız.
Ben söylemiyorum.
Resulü Ekrem söylüyor.
Bunu milyonda bir fark eder.
İnsan belâların altındaki hayrı tefrik edemedi mi isyana küfre kadar sürüklenir.

Bir zaman toprak üstünde iken şimdi toprak altında olanlardan toprak üstünde iken yaptıklarından bahsetme.
Onları rahmetle an...
Şimdi toprak altında iken ne yaptıklarından biliyorsan bana onlardan bir ip ucu ver.
Ona göre hareket edeyim.
Bütün bu tesbihat ve zikirlerin hepsinde hedef Allah'tır.
Zikredici Allah'tır.
Bütün zikirlerde söylenen kelimeler lâfızlar alettir.
Bunlara hulûs ile devamla, kalpte tarifi mümkün olmayan bir halet hasıl olur.
İşte asıl zikir (O) dur.
Dikkat et (budur) demiyoruz.
Söylenecek kelimeleri alet olarak kullanarak kalbin harekâtına girmek lâzımdır.
O zaman kalp bilinmeyen bir intizama girer.
Senin haberin olmayan zikre, haberli habersiz girmektir.

Ayeti kerime (ve ile başlar) ve le zikrullahu ekber'in manası "Ya Ha-bibim o zikir var ya Allah'ın zikri en büyük zikir odur."
Yoktan yaratılan kâinattaki intizam idrak hududunun dışında bile durmadan tesbih halinde atomuyla protonuyla işlemektedir.
Yıldızlar döner, gece gündüz olur.
Birbirlerinin etrafında dönerler.
Mütemadiyen bu tesbihat devam eder ki bu Allah'ın güçlerinin (Hak) olarak Allah'ı zikretmesidir. Senin kalbin de bu tesbihat içinde durmadan doğuştan son gününe kadar çalışmaktadır.
Bu senin Allah'a en yakın olmak hasebiyle Allah'ın zikrine iştirak etmeni sağlar.
O zaman (Hak) dan Allah'ın zikrine girmiş olursun.
Erirsin, ya Mansur gibi bağırır kafan vurulur veyahut denizdeki bir damla gibi denizle bir olursun.
Ne söylemiş Resulü Ekrem ona bak.
O ne yaptı ise onu yap.
Allah Kur'anda ne söylemişse onları kendi malın gibi bil.
O zaman bütün mürşitlerin, büyüklerin, gelmiş geçmiş velilerin isimleri saymakla bitmez.
Dedikleri ve öğrettikleri şeylere bu yukarıda anlatılan şekilde girmeye çalış.
Ölmeden evvel ölün Hadisinin derin manası da budur.
Dünya yüzünde iken Ahad da eriyin.
O'nun yarattığı kâinatın en kıymetli mahlûku olduğunuzu bilin.
Bu kelime lâfız ve sözlerin gizli ve açık birçok yolları vardır.
Kuru lâflar üzerinde kalma. Kendini örseleme.
En basit en aciz bir kulun söyleyeceği ve anlatacağı (Ve le zikrullahu Ekber) in manası budur.
Not:
Yukarıdaki yazı
" ALLAH DOSTU DER Kİ...YAZILMAMIŞ SIRLARIN İLKİ YAZILACAK SIRLARIN SONU 2. CİLT "
 kitabından alınmıştır.