24.05.2011

FATİHA SURESİ.....


Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla

1- Hamd Alemlerin Rabbinedir.

2- Rahman ve Rahimdir.
...

3- Din gününün malikidir.

4- Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.

5- Bizi doğru yola ilet;

6- Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna

7- Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil...

AMİN....